Toteutimme keväällä kyselyn, jossa selvitettiin asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme ja palveluumme. Tulokset olivat erinomaiset – kiitos tästä kuuluu koko Teräselementin henkilöstölle, joka on onnistunut tavoitteissaan kiitettävästi.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista selviää, että asiakkaat ovat valinneet Teräselementin toimittajaksi, koska hinta-laatusuhde on koettu hyväksi, tahtotila projektien läpiviemiseen on ollut korkealla ja kokonaispaketti on ollut asiakkaalle ymmärrettävä. Yrityksemme on koettu asiakkaiden keskuudessa luotettavaksi ja laadukkaaksi. Asiakkaita ovat vakuuttaneet myös monipuoliset referenssimme.

Meitä suositellaan vahvasti

Suositteluluvut ovat erittäin vahvat. Net Promoter Score, eli suosittelun asteesta kertova NPS-luku on maailmanluokkaa, 84. Vuonna 2020 NPS-lukumme oli 61. Vastaajat mainitsevat erityisesti luotettavan toiminnan: Teräselementti on tehnyt sen, mitä luvattiin ja lopputulos on ollut sovitun mukainen.

Myös myyjiemme toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Asiakkaamme kokevat saaneensa asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää palvelua. Asiakkaat kokevat Teräselementin onnistuneen hyvin projektikokonaisuuden hoitamisessa, sekä suunnittelussa, toteutuksessa että mahdollisten jälkikorjausten hoitamisessa, ja viestinnässä projektin aikana. Kokonaistyytyväisyys onkin kasvanut viimeisten vuosien aikana.

Teräselementin tunnettuus on kasvanut

Myös tunnettuutemme on selvästi kasvanut viimeisten vuosien aikana. Teräselementti on tuttu nimi alalla ja myös aiempien projektien kautta. Teräselementin vahvuuksina nähdäänkin etenkin tunnettu nimi ja vahva brändi, luotettava maine, laatu, kotimaisuus ja paikallisuus, osaaminen ja asiantuntijuus sekä toimitusvarmuus.

 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 9.3.–5.4. puhelimitse sekä Teräselementiltä tilanneille, että ei-tilanneille asiakkaille. Edellinen asiakastyytyväisyyskysely on vuodelta 2020.

Jaa artikkeli somessa