Toteutimme vuoden lopussa Teräselementin asiakastyytyväisyyskyselyn – ja tulokset olivat ilahduttavat.

Asiakkaamme ovat kokonaistoimintaamme tyytyväisiä. Erityistä kiitosta sai Teräselementin laatu ja ammattitaito sekä läpinäkyvä, rehellinen toiminta – pidämme kiinni siitä, mitä on luvattu. NPS-lukumme 61 on erinomainen, ja kertoo, että asiakkaat suosittelevat meitä mielellään.

Myös Teräselementin yleinen tunnettuus on parantunut viimeisten vuosien aikana. Mielikuva yrityksestämme on laadukas, osaava ja luotettava. Teräselementin monipuoliset referenssit erilaisista halli-, toimitila-, julkisivu- ja teräsrakentamisen kohteissa ovat vakuuttanut asiakkaamme.

Toimintaa kehitetään tulosten pohjalta eteenpäin

Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme vuoden aikana säännöllisesti eri tavoin. Muutaman vuoden välein toteutamme laajemman asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kartoitamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintatapoihin, projektinhallintaan ja palveluihin. Lisäksi tavoitteena on paikantaa selkeitä kehityskohteita toiminnassamme ja viestinnässämme myös niiden yritysten keskuudessa, jotka eivät tehneet meiltä tilausta.

Nyt toteutetussa kyselyssä saimme positiivista palautetta tavasta, jolla olemme kehittäneet toimintaamme: ratkaisuja etsitään asiakkaiden tarpeisiin jo suunnitteluvaiheessa, asioita ennakoidaan entistä paremmin ja yhteistyö on sujuvaa. Haluamme jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota asiakaskokemuksen parantamiseen, ja pyrimme hiomaan sitä tulevaisuudessa entistä paremmaksi.

Kiitos erinomaisesta tuloksesta kuuluu sekä asiakkaillemme, että ennen kaikkea Teräselementin henkilöstölle, jonka asenne, osaaminen ja palvelualttius ovat huipputasolla. Hyödynnämme positiivisia tuloksia sekä esille nousseita kehityskohteita toimintamme kehittämisen pohjana. Samalla ne näyttävät suuntaa työllemme myös tänä vuonna.

 

Teräselementin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2020 puhelinhaastatteluilla. Osa vastasi kyselyyn myös sähköisen kyselyn kautta. Yhteensä vastauksia saatiin 64. Kysely toteutettiin kahdelle vastaajaryhmälle: Teräselementiltä tilauksen tehneille ja yrityksille, jotka eivät valinneet Teräselementtiä toimittajakseen. Kummastakin vastaajaryhmästä saatiin yhtä monta vastausta.

 

Lue, mitä asiakkaamme kertovat yhteisistä projekteistamme:

Teräselementin julkisivuosaamista näyttävässä Technopoliksessa >

Niemen uusi muutto- ja logistiikkakeskus on sataprosenttisesti asiakkaan näköinen >

Vallilan Takomo Oy – Korjausrakentamisen myötä liiketoiminta voi jatkua samassa kiinteistössä myös tulevaisuudessa >

Inkoon Venehotellin teräshallit rakentuivat Teräselementin kokonaispalveluna >

Jaa artikkeli somessa