Allmänna användarvillkor för Teräselementtis webbplats

Användning av Teräselementtis webbplats förutsätter att du förbinder dig att följa dessa villkor. Läs villkoren innan du använder webbplatsen.

Rättigheterna, inklusive upphovsrätterna, till materialet på denna webbplats tillhör Teräselementti Oy. Teräselementtis företagsnamn och logotyp är skyddade kännetecken och varumärken. Logotypen får inte användas på någon webbplats utan Teräselementtis tillstånd.

Teräselementti förbehåller sig rätten att när som helst, av vilken orsak som helst och utan att informera om det i förväg ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll och tillgänglighet samt de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller webbplatsens övriga egenskaper, eller avveckla tjänsten. Teräselementti har rätt att avbryta erbjudandet av tjänsten när den genomgår underhåll och uppdateringar.

Personuppgifter

Teräselementti behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och ser till att den personliga integriteten skyddas i behandlingen av personuppgifter.

Mer detaljerad information om skydd av personuppgifter hittar du i avsnittet Sekretesspolicyer på denna webbplats.

E-post

Konfidentialiteten hos e-postmeddelanden som skickas i öppna nätverk kan inte garanteras. Användarna bör undvika att skicka personuppgifter och övriga konfidentiella meddelanden per e-post till Teräselementti.

Teräselementti har rätt att på användarens begäran skicka information per e-post till den e-postadress som användaren har uppgett. Teräselementti ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av meddelanden som har skickats via öppna nätverk.

Meddelanden som skickas via formulär på Teräselementtis webbplats är SSL-skyddade.

Kakor

Kakor (cookies) är textfiler som skickas till och lagras på användarens dator. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer. Med hjälp av kakor samlas bland annat följande uppgifter in: laddade sidor, typ av webbläsare, operativsystem och tidpunkt.

Kakorna ger oss en möjlighet att kontrollera och följa upp vad våra användare är intresserade av och på så sätt utveckla vår webbplats. All insamlad information är anonym, och olika typer av aktivitet på nätet kan inte kopplas till någon viss person med hjälp av den.

De flesta webbläsare godkänner automatiskt kakor, men du kan valfritt ändra din webbläsares inställningar och när som helst radera kakorna. Du kan undvika kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare och förbjuda användningen av kakor.

Mer information om kakor och trygg användning av webbtjänsterna finns på Kommunikationsverkets webbplats.

Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics följer vi upp användningen av webbplatsen och dess olika användningssätt. Tjänsten lagrar information om hur länge du befinner dig på webbplatsen, vilken väg du kom dit och vilka länkar du klickar på.

Google Analytics använder kakor, med hjälp av vilka statistik om användningen av webbplatsens kan sammanställas och analyseras. Kakorna samlar in anonym information om trafiken på webbplatsen. Informationen kan inte kopplas till enskilda personer.

Mer information om dataskyddspraxis för Google Analytics-tjänsten.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv&ref_topic=2919631

Dataskyddsförklaringar

I förklaringarna berättar vi om hur Teräselementti behandlar personuppgifter i sin verksamhet, på vilken grund vi behandlar uppgifterna, vilka uppgifter vi behandlar, hur länge uppgifterna lagras, till vem uppgifterna lämnas ut och hur vi ser till att behandlingen är säker.

Dataskyddsförklaring för kund- och marknadsföringsregistret

Cookies