Teräselementti

JIS-Automation Oy toimitilat

18.1.2019

Rakennamme JIS-Automation Oy:lle uudet toimitilat Pirkkalaan. Rungon asennukset ovat jo hyvässä vauhdissa.

Pirkkalan Tietäjä 4.1.2019 Pirkkalan Tietäjä 10.1.2019 Pirkkalan Tietäjä 10.1.2019_2

Send this to a friend