Laatu, ympäristö ja vastuullisuus

Teräselementin toimintaa ovat ohjanneet aina laadukas, läpinäkyvä ja vastuullinen tekeminen. Osoituksena tästä ovat yrityksellemme myönnetyt viralliset sertifikaatit sekä avoimuus yrityksemme ja alihankkijoidemme tiedoista.

ISO-sertifioidut laadunhallinnan, työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristönhallinnan johtamisjärjestelmät

Maailman johtavan sertifiointiyritys Bureau Veritas Certification on auditoinut johtamisjärjestelmämme, ja myöntänyt niille viralliset sertifikaatit. Sertifioinnit koskevat koko toimintaamme – teräshallien ja -rakenteiden, julkisivu- ja lasirakenteiden sekä julkisivutuotteiden suunnittelua, valmistusta ja asennusta, sekä varasto-, tuotanto- ja liiketilojen rakentamista.

Teräselementin työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmälle on myönnetty ISO 45001:2018 -sertifikaatti. Sertifikaatti antaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen toiminnallemme, ja kertoo, että olemme sitoutuneet läpi organisaation työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, riskien vähentämiseen työpaikalla ja terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden luomiseen. Sertifioinnin saaminen edellyttää muun muassa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden osallistumista sekä erinomaista riskien hallintaa ja mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen. Lisäksi painotetaan sitä, miten työterveys ja työturvallisuusasiat otetaan huomioon koko yrityksen liiketoiminnassa.

Teräselementin laadunhallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti. Sertifioinnin perusteena on koko organisaation toimintaympäristö; laadunhallintajärjestelmien suunnittelun ja käytön sulautuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yrityksen muun toimintaympäristön ja myös liiketoiminnan kanssa. Sertifioinnissa painotetaan lisäksi prosessi- ja riskilähtöisyyttä, sekä erityisesti yrityksen johdon sitoutumista laatujohtamiseen. ISO 9001:2015 -standardi on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n uudistettu versio laadunhallintajärjestelmien standardista ISO 9001.

Teräselementin ympäristön hallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015 -sertifikaatti. Sertifikaatti antaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen ympäristönsuojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen, jotta säilytetään tasapaino yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien tarpeiden kanssa. Ympäristöjärjestelmän järjestelmällinen lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan tarjoaa ylimmälle johdolle mahdollisuuden hankkia tietoa, joka auttaa menestymään pitkällä aikavälillä ja luo vaihtoehtoja, joilla voi panostaa kestävään kehitykseen.

Lisää tietoja standardien sisällöstä: www.sfs.fi
Teräselementin kantavien teräsrakenteiden tuotannon sisäiselle laadunvalvonnalle on myönnetty EN 1090 -sertifikaatti. Euroopan neuvoston ja parlamentin antaman rakennustuoteasetuksen mukaan rakennustuotteet on oltava CE-merkittyjä. Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä perustuu harmonisoituun tuotestandardiin EN 1090-1:2009+A1:2011, ja maailmanlaajuiseen Kiwa-konserniin kuuluva Inspecta Sertifiointi Oy on sen sertifioinut. Teräselementti Oy:n sertifikaatti kattaa toteutusluokat EXC1–EXC4.
Rinki-merkki kertoo vastuullisesta toiminnastamme

Suomalainen Rinki-merkki viestii yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.

Tilaajavastuulaki ohjaa toimintaamme

Noudatamme toiminnassamme myös tilaajavastuulakia. Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä meistä että alihankkijoistamme ovat löydettävissä Tilaajavastuu.fi-palvelusta.