Mikael Rinne on nimitetty keväällä 2023 uuteen rooliin yrityksen halli- ja teräsrakentamisen yksikönjohtajaksi. Rinne ehti toimia vientijohtajana Teräselementillä vuodesta 2019 lähtien.

”Lähden uuteen rooliin hyvällä mielellä, vaikka Ukrainan sota ja korkojen nousut tuovatkin mukaan omat haasteensa. Minulla on kuitenkin vahva usko tulevaan. Teräselementti ei ole ainoastaan teräsrakenteiden valmistaja ja toimittaja, vaan monipuolinen ratkaisuntarjoaja. Siihen haluamme keskittyä jatkossakin”, Rinne kertoo.

Rinteen mukaan tulevaisuudessa myös yrityksen toimintamalleja on tarkoitus terävöittää entistä paremmiksi. Käytännössä se tarkoittaa projektitoiminnan eri vaiheiden tarkempaa kuvaamista sekä toiminnan monistettavuutta ja korkean tuotteiden laadun ylläpitämistä.

”Näitä uudistuksia on jo alettu käynnistämään. Haluamme avata tarkemmin, millaisia tuotteita ja palveluita tarjoamme sekä mitä eri vaiheissa tapahtuu. Keskitymme entistä enemmän myös konseptimaiseen toimintaan.”

Onnistumisen hetkiä työntekijöille

Rakennusalassa Rinnettä on aina kiinnostanut pysyvien ja toimivien rakennusten ja toimintaympäristöjen luominen. Rakennusinsinööriksi hän valmistui Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1994 ja teräsrakentamisen saralla Rinne on ehtinyt työskennellä niin Suomessa, Norjassa kuin Ruotsissakin. Mm. tuotteiden myyntiä, projektisuunnittelun, kuljetuksen, valmistuksen sekä asennuksen johtamista tehnyt Rinne kertoo pitävänsä erityisesti hanke- ja projektikehityksestä.

”Urani aikana olen saanut olla paljon mukana teollisuus- ja erityishankkeissa. Ne ovat olleet mielenkiintoisia, ja sellaisia olen Teräselementilläkin päässyt tekemään. Näissä hankkeissa vuorovaikutus asiakkaan kanssa on erittäin tärkeää, jotta saadaan selville, millaista ratkaisua hän oikeasti tarvitsee ja mihin tarkoitukseen. Tämän jälkeen on hyvä lähteä etsimään asiakkaalle sopivaa ratkaisua yhdessä.”

Rinteellä on selkeä visio siitä, mitä hän haluaisi vielä työurallaan saavuttaa.

”Näin esimiehenä haaveenani on pystyä välittämään osaamista ja ammattitaitoa nuoremmille tekijöille. Haluan luoda hyvät edellytykset sille, että uudet työntekijät pääsisivät kukoistamaan, nostamaan osaamistasoaan sekä kokemaan onnistumisen hetkiä työssään.”

Työntekijöiden lisäksi Rinne nostaa esiin myös Teräselementin omistajat. Ensi vuonna 60 vuotta täyttävä yritys on edelleen perheomisteinen.

”Arvostan sitä, kuinka vahvasti omistajaperhe on edelleen sitoutunut yritykseen. He ovat aktiivisia, kiinnostuneita ja mukana toiminnassa sen sijaan että olisivat vain taustalla. Se, että yritys on pystynyt toimimaan 60 vuotta haastavissakin olosuhteissa, ei ole mikään itsestäänselvyys.”

 

Mikael Rinne
  • Syntynyt 1969
  • Valmistunut Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta talonrakennustekniikan rakennusinsinööriksi 1994
  • Aloittanut teräsrakentajana PPH Norden -yrityksessä, josta tuli myöhemmin osa Ruukki Building Systems Oy:ta
  • Mukana teräsrunkoprojektien projektitoiminnassa 2001–2015, pääalueinaan Ruotsin ja Norjan teollisuusprojektien myynti ja projektien johto.
  • Projektinjohtajana teräsrakenteita toimittavassa pienyrityksessä 2016–2019
  • Ruukki Building Systems Oy:n teollisuusrakentamisen rakentamispäällikkönä vuoden 2019 keväästä loppuvuoteen
  • Teräselementin vientijohtajaksi loppuvuodesta 2019
  • Teräselementin halli- ja teräsrakentamisen yksikönjohtajaksi keväällä 2023
Jaa artikkeli somessa