11.03.2024 alkaneet poliittiset lakot vaikuttavat koko Suomen teollisuuteen, ja ne voivat aiheuttaa myös Teräselementille kriittisten materiaali- ja tavarantoimitusten viivästymisiä vielä useita viikkoja lakon päättymisenkin jälkeen.

Toistaiseksi vaikutukset toimintaamme ovat olleet vähäisiä, mutta pahimmassa tapauksessa lakot voivat tulevaisuudessa johtaa koko Teräselementin rakennusurakan viivästymiseen. Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukaan lakko on Teräselementille ylivoimainen este.

Pyrimme välttämään lakon vaikutukset kaikin tavoin ja etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja vahinkojen minimoimiseksi. Informoimme mahdollisista riskeistä asiakkaitamme projektikohtaisesti heti, kun havaitsemme ne.

 

Jaa artikkeli somessa