Jospak Oy, Forssa

Projektin sisältö:
  • Jospak Oy:lle uudet tuotanto- ja toimistotilat Forssaan.
  • Toteutimme tehtaan teräsrunkourakan.
  • Projekti valmistui vuonna 2022.
Sijainti:
Forssa
Asiakas:
Jokioisten Maanrakennus Oy
Kuvat: Marjo Lalli, Teräselementti Oy