Purso Oy, Yrityspuisto B, Nokia

2 400 neliömetrin Yrityspuisto B luovutettiin Purso Oy:lle toukokuussa 2021. Toteutimme kohteen kokonaisurakkana. Käyttäjä on jo päässyt muuttamaan uusiin tiloihin ja päässyt käynnistämään toimintansa. Sekä tilaaja että käyttäjä ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin.

Hankkeessa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa uutta tuoteinnovaatiota, Teräselementin ja Purson yhdessä kehittämää nauhaikkunaa.

Sijainti:
Nokia
Laajuus:
2 400 m2
Asiakas:
Purso Oy