Tuotanto- ja toimitilat, Doofor Oy

Projektin sisältö:
  • Rakensimme Dooforin uuden 2 200 m²:n tuotanto- ja toimitilan Kolmenkulman alueelle Nokialle
  • Näyttävä teräshallirakennus: perustukset, teräsrakenteet, lasiset julkisivuelementit
  • KVR-urakointi

 

Dooforin uusissa, moderneissa toimitiloissa on tilaa kasvulle

Rakensimme Doofor Oy:lle KVR-urakkana 2 200 m²:n tuotanto- ja toimitilat Kolmenkulman alueelle Nokialle. Yritys pääsi muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2023. Moderneissa tiloissa 13 ihmistä työllistävällä hydraulisten porakoneiden asiantuntijalla on tilaa kasvaa.

Doofor suunnittelee ja valmistaa hydraulisia kallioporakoneita Nokialla. Yritys toimittaa porakoneita yli 40 maahan, ja viennin osuus on noin 90 prosenttia Dooforin liikevaihdosta. Tarve uusiin toimitiloihin syntyi, kun toimitusmäärät alkoivat kasvaa. Viime vuosina kallioporakoneita on tehty Dooforilla enemmän kuin koskaan ennen, eikä kasvulle näy loppua. Investointi uusiin, moderneihin toimitiloihin antaa Dooforille mahdollisuuden kasvattaa tuotantoaan entisestään tulevina vuosina.

”Suunnittelimme uudet tilat tulevaisuutta ajatellen hieman isommiksi kuin mitä juuri nyt tarvitsemme, sillä tarkoituksenamme on kasvaa edelleen. Nykyisissä toimitiloissa tuotantokapasiteetti voidaan kolminkertaistaa. Lisäksi uudella tontillamme on tilaa kahdelle laajennusosalle, jotka voi tulevaisuudessa rakentaa melko pienillä investoinneilla”, Dooforin toimitusjohtaja Kalle Kuusento kertoo.

Varastoautomaatio lisää tuotantonopeutta ja toimitusvarmuutta

Uusissa toimitiloissa Dooforin tuotantotilat ovat aiempaan verrattuna kaksinkertaistuneet ja tuotantotila on rakennettu moderniksi, yhtenäiseksi tilaksi. Lisäksi tuotantotilaan on hankittu varastoautomaatti ja teräsrakenteisiin integroituja, lattiapinta-alaa säästäviä nostolaitteita. Varastoautomaatio parantaa Dooforin tuotantonopeutta ja toimitusvarmuutta.

Myös toimistotilaa on moninkertaisesti vanhaan verrattuna. Toimistotiloihin on rakennettu runsaasti sekä työpisteitä että neuvottelutiloja. Piha-alueelle puolestaan on suunniteltu riittävästi tilaa logistiikalle. Uuden toimitilan rakentamisessa on mietitty myös sen ulkonäköä ja edustavuutta: vientivetoinen yritys saa usein kansainvälisiä vieraita, ja moderni toimitila näyttää, mitä yritys on: ammattimainen, kansainvälinen kallioporakonetoimittaja.

Dooforin uusi toimitila rakennettiin uusimpien säännösten mukaisesti. Esimerkiksi työturvallisuutta parantaa se, että ilma on useaan kertaan suodatettua. Uusissa tiloissa on myös erinomaiset mahdollisuudet tehostaa jätteiden kierrätystä entisestään. Tila on myös energiatehokas, sillä kohteessa käytetään muun muassa maalämpöä, lämmöntalteenottoa ilmanvaihdosta ja LED-valaistusta.

”Sähkölaskumme pienenivät merkittävästi, vaikka muutimmekin kaksi kertaa aiempaa suurempiin tiloihin”, Kuusento sanoo.

Doofor sai keskittyä rakennusvaiheen ajan omaan työhönsä

Teräselementti toteutti varsinaisen teräshallirakennuksen kiinteänä urakkana ja muun projektinjohtourakkana. Kuusennon mukaan työn teettäminen kokonaisvastuu-urakkana sopi erityisen hyvin yritykselle, jolla ei ole rakennusalan kokemusta.

”Me olemme ammattilaisia porakoneiden tekemisessä, mutta emme rakennusalalla. Pystyimme hyödyntämään Teräselementin asiantuntemusta ja luottamaan, että he esimerkiksi kilpailuttavat toimittajat ja käyttävät hyväksi toteamiaan alihankkijoita ja tavarantoimittajia. Toimitilaa ideoitiin yhdessä, mutta he vastasivat käytännönasioista, mikä säästi meiltä aikaa. Kaikkea ei myöskään tarvinnut tietää ihan alkuvaiheessa, vaan esimerkiksi eri pintamateriaaleista ja yksityiskohdista pystyttiin päättämään urakan edetessä.”

Teräselementin ja Dooforin yhteistyö sujui projektin aikana jouhevasti. Viikoittaisessa työmaakokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita.

”Yhteydenpito Teräselementin kanssa oli käytännönläheistä. Jos jotain korjattavaa oli, se saatiin nopeasti muutettua tai keksittiin uusi ratkaisu. Voin suositella Teräselementtiä pk-yrityksille: oma toiminta ei mene sekaisin rakennusprojektin aikana, vaan voi luottaa siihen, että hommat etenevät, vaikka itse keskittyy omaan työhönsä”, Kuusento sanoo.

 

Lue lisää aiemmin julkaistusta uutisesta >

 

Sijainti:
Nokia
Laajuus:
2 200 m2
Asiakas:
Doofor Oy
Kuvat: Riitta Mähönen, Teräselementti Oy ja Doofor Oy