Teräselementti Oy

Teräselementti Oy är ett traditionellt finskt familjeföretag som grundades 1964 och vars framgång bygger på att lyssna och förstå kundens behov och på smidig tillämpning av hög expertis.

Företagets utbud omfattar projektering, tillverkning och installation av stålhallar, stålkonstruktioner, fasad- och glaskonstruktioner samt fasadprodukter.

Produktionen är snabb och flexibel och vi har egna konstruktörer intill våra produktionslokaler.
Vi utvecklar våra egna produkter ständigt med erfarenhet och kunskap som vi har samlat på oss under åren. Vid våra egna fabriker produceras kvalitetsprodukter som utnyttjas i våra egna projekt och i produktleveranser. Vi genomför projekt antingen med eget konstruktionsansvar eller baserade på beställarens ritningar.

Vi är en specialist som utnyttjar världens nyaste teknologi och datamodeller i produktion. Vi använder bland annat Finlands största rörlaser, som kapar balkar och profiler med utmärkt kvalitet och precision, samt en bockningsmaskin för stora profiler som gör det möjligt att konstruera objekt som inte kan bearbetas med konventionella metoder.

Teräselementtis expertis inom stålelement i internationella projekt

Teräselementti erbjuder sin erfarenhet till kunder internationellt. Vi har bland annat levererat hundratals projekt i Finland, Ryssland och Island, Norge och Sverige, både installerade och som produktleveranser.
Studera Teräselementtis portfolio och bekanta dig med våra projekt i Finland och utomlands.

Vi arbetar pålitligt, hållbart och ansvarsfullt

Teräselementtis verksamhet har alltid styrts högklassigt, transparent och ansvarsfullt.

Vårt företag har tilldelats certifikatet Finlands starkaste. Certifikatet är ett tecken på vårt företags utmärkta ekonomiska nyckeltal, positiva bakgrundsuppgifter och goda betalningsbeteende. För certifikatet kvalificerar endast företag i Suomen Asiakastietos två högsta Rating Alfa-kreditkategorier, vilket är cirka 10 % av finska företag.

Världens ledande certifieringsföretag Bureau Veritas Certification har tilldelat vårt kvalitetsstyrningssystem och ledningssystem för arbetshälsa och arbetssäkerhet officiell ISO 45001:2018- och ISO 9001:2015-certifiering. Vårt ledningssystem omfattar även ett miljösystem i enlighet med ISO 14001, som skyddar miljön genom att förebygga och mildra skadliga miljöverkningar som verksamheten orsakar.

Svetsade konstruktioner är CE- märkta enligt EN ISO 1090 i utförandeklasser EXC1, EXC2, EXC3 och EXC4.

Rinki-märket signalerar om företagets ansvarskänsla och skötseln av producentansvaret för förpackningar.

          

REFERENSER

Vi har i flera årtionden levererat hundratals objekt i olika omfattning.

HELSINGFORS MÄSSCENTRUM

Helsingfors Mässcentrum är Finlands största mäss- och kongresscenter. Mässcentrums mässor, kongresser, möten och övriga evenemang har över en miljon besökare årligen.

Teräselementti levererade och installerade ståldelar för Mässcentrums stomme, fasader och glasfasad. Fasaden fodrades med Teräselementtis egen fasadprodukt, Composer M-plattor.

Vi levererade och installerade huvudbalken för utställningshall 7, som är ett 78 meter långt fackverk. Fackverket monterades av prefabricerade delar på installationsplatsen och lyftes upp med ett enda lyft. Ett galler väger mellan 60 och 80 ton. Totalt omfattade projektet 1 650 ton stål.

IDEAPARK KÖPCENTRUM OCH AUTOAREENA

I Lempäälä finns en av Nordens största köpcentrum på över 115 000 m2, som byggdes från år 2005 till 2006 och dess tillbyggnad på 15 000 m2 som stod färdig år 2019 och hyser bilaffären Ideapark Autoareena.

Teräselementti levererade köpcentrets stålram och fasader inklusive installation. För objektet använde vi Duetto 30A och Composer M-fasadfodringsplattor.

Teräselementti levererade Autoareena-tillbyggnadens stålram, fasad- och yttertakskonstruktioner samt ansvarade för planering, tillverkning och installation av objektets skal- och stålkonstruktion.

SANOMAHUSET

Sanomahuset är ett 12 våningar högt affärs- och kontorshus i centrum av Helsingfors. I byggnaden verkar bland annat mediekoncernen Sanoma Media Finland, som publicerar dagstidningen Helsingin Sanomat, som har Nordens största upplaga.

Teräselementti levererade och installerade Sanomahusets dubbelglasade fasader och mellanväggar i glas. Totalt 1 300 m2 glasväggar. Fasaden fodrades med Teräselementtis egen fasadprodukt, Composer M-plattor.

Projekt som vi har genomfört i Finland och utomlands

Se Teräselementtis portfolio över våra objekt i Finland och utomlands.

Om Teräselementti

Läs mer om Teräselementti på vår webbplats (finskspråkiga sidor)

KONTAKTA OSS

Mikael Rinne
Exportdirektör, Teräselementti Oy
tfn +358 405 398 057
mikael.rinne(at)teraselementti.fi

KONTAKTA OSS

Jani Nieminen
Projekt i Finland, Teräselementti Oy
tfn +358 44 042 2510
jani.nieminen(at)teraselementti.fi

SKICKA ETT MEDDELANDE

Du kan även kontakta oss och berätta mer om ditt projekt via vårt kontaktformulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.