Teräselementti Oy

Teräselementti Oy är ett traditionellt finskt familjeföretag som grundades 1964 och vars framgång bygger på att lyssna och förstå kundens behov och på smidig tillämpning av hög expertis.

Företagets utbud omfattar projektering, tillverkning och installation av stålhallar, stålkonstruktioner, fasad- och glaskonstruktioner samt fasadprodukter.

Produktionen är snabb och flexibel och vi har egna konstruktörer intill våra produktionslokaler.
Vi utvecklar våra egna produkter ständigt med erfarenhet och kunskap som vi har samlat på oss under åren. Vid våra egna fabriker produceras kvalitetsprodukter som utnyttjas i våra egna projekt och i produktleveranser. Vi genomför projekt antingen med eget konstruktionsansvar eller baserade på beställarens ritningar.

Vi är en specialist som utnyttjar världens nyaste teknologi och datamodeller i produktion. Vi använder bland annat Finlands största rörlaser, som kapar balkar och profiler med utmärkt kvalitet och precision, samt en bockningsmaskin för stora profiler som gör det möjligt att konstruera objekt som inte kan bearbetas med konventionella metoder.

Teräselementtis expertis inom stålelement i internationella projekt

Teräselementti erbjuder sin erfarenhet till kunder internationellt. Vi har bland annat levererat hundratals projekt i Finland, Ryssland och Island, Norge och Sverige, både installerade och som produktleveranser.
Studera Teräselementtis portfolio och bekanta dig med våra projekt i Finland och utomlands.

Vi arbetar pålitligt, hållbart och ansvarsfullt

Teräselementtis verksamhet har alltid styrts högklassigt, transparent och ansvarsfullt.

Vårt företag har tilldelats certifikatet Finlands starkaste. Certifikatet är ett tecken på vårt företags utmärkta ekonomiska nyckeltal, positiva bakgrundsuppgifter och goda betalningsbeteende. För certifikatet kvalificerar endast företag i Suomen Asiakastietos två högsta Rating Alfa-kreditkategorier, vilket är cirka 10 % av finska företag.

Världens ledande certifieringsföretag Bureau Veritas Certification har tilldelat vårt kvalitetsstyrningssystem och ledningssystem för arbetshälsa och arbetssäkerhet officiell ISO 45001:2018- och ISO 9001:2015-certifiering. Vårt ledningssystem omfattar även ett miljösystem i enlighet med ISO 14001, som skyddar miljön genom att förebygga och mildra skadliga miljöverkningar som verksamheten orsakar.

Svetsade konstruktioner är CE- märkta enligt EN ISO 1090 i utförandeklasser EXC1, EXC2, EXC3 och EXC4.

Rinki-märket signalerar om företagets ansvarskänsla och skötseln av producentansvaret för förpackningar.

           

NYHETER

Vi har här samlat några nyhetsklipp om vår nuvarande verksamhet. Du kan hitta fler nyheter från vår webbplats på finska.

Teräselementti investerar i Nordens största metallvalsmaskin

Nordens största metallvalsmaskin, Faccin RCMI360, finns nu på Teräselementtis fabrik i Lempäälä. Via CNC-kontrollerade maskiner kan till och med tunga stålprofiler upp till 600 millimeter böjas på ett effektivt, kontrollerat och enkelt sätt.

Enligt Teräselementtis styrelseordförande, Jarmo Viitala, möjliggör den nya metallvalsmaskinen en ny typ av precision även till de mest utmanande bågformerna. Speciellt för arkitekter erbjuder maskinen anmärkningsvärt fler alternativ och planeringsfrihet.

” Nu kan vi svara på våra kunders önskemål ännu bättre och med snabbare skala. Dessutom kan vi erbjuda en mer omfattande totalförsörjning under samma tak. Vårt mål är att vara i framkant inom teknisk utveckling även i framtiden. Med den nyförvärvade Faccin-metallvalsmaskinen stärker vi vårt högteknologiska kunnande och kompletterar det på samma sätt som den största rörlasermaskinen i Finland, som vi också har en stark kunskap”, säger Viitala.

Teräselementtis kunskap om skärning av rör med laser kan ses i Oilons projekt runt om i världen

Oilon Oy är ett finskt familjeägt företag som verkar inom energi- och miljöteknikbranschen och levererar sina produkter över hela världen. Företaget behöver laserrörskurar för komponenter som används i kraftverk och processbrännare. Tidigare tillverkade Oilon själva rörlaserskurarna, men nu köper det sticklingar från Teräselementti och sparar tiotals timmars behandlingstid. Teräselementti arbetar med det största rörlaser i Finland och har gedigen kunskap om tillverkningsmetoden för högteknologi.

För Oilons egen planering och produktion är det av yttersta vikt att leveranserna sker exakt enligt schema. ” Det är en stor fördel att leveranstiden för Teräselementti är korrekt. Det gör också vårt eget arbete enklare, eftersom vi kan organisera vår egen produktion synkroniserad med dem, säger Oilons produktionsingenjör Marko Helatie.

Teräselementti levererar fasader till de finska tunnelbanestationerna Finnoo och Soukka

Länsimetro Oy bygger 21 kilometer tunnelbanespår mellan Gräsviken och Stenvik, som består av totalt 13 nya tunnelbanestationer. Teräselementti levererar tusentals kvadratmeter fasader som en total leverans till tunnelbanestationerna Finnå och Sökö mellan 2020–2021. Teräselementti har lång erfarenhet av implementering av speciella fasader till tunnelbanestationer. Vi har tidigare levererat fasader till exempelvis Mattby- och Kägeludden-stationerna

2500 m2 metallfasader till Sökö tunnelbanestation  

Sökö tunnelbanestation har tagit påverkan från 1960-talets modernistiska byggnader som omger stationen. Två av ingångarna har skarpa linjer, vilket kräver extrem precision från fasadkonstruktören. Teräselementti levererar 2 500 m2 metallfasader, implementerade av Teräselementtis egna fasadprodukter Komposer K och komposer M. Sökö tunnelbanestation har designats av ALA-Arkkitehdit Oy och arbetet har beställts av konsortium YIT-ARE RU23.

7 000 m2 fasader till Finnå tunnelbanestation

Teräselementti levererar 7 000 m2 rankade väggar med fasader och glasväggar till Finnå tunnelbanestation. Finnå ligger vid kusten och den omgivande naturen har beaktats i arkitekturen såväl som den konst som utformats inuti stationen. I fasadernas glasytor kommer till exempel tryckta grafiska former som liknar strandens vegetation. Finnå tunnelbanestation har designats av PES-Arkkitehdit Oy och arbetet har beställts av TYL LM Finnå.

Illustration av Sökö-stationen av ALA-Arkkitehdit Oy
Illustration av Finnå-stationen av PES-Arkkitehdit Oy

REFERENSER

Vi har i flera årtionden levererat hundratals objekt i olika omfattning.

HELSINGFORS MÄSSCENTRUM

Helsingfors Mässcentrum är Finlands största mäss- och kongresscenter. Mässcentrums mässor, kongresser, möten och övriga evenemang har över en miljon besökare årligen.

Teräselementti levererade och installerade ståldelar för Mässcentrums stomme, fasader och glasfasad. Fasaden fodrades med Teräselementtis egen fasadprodukt, Composer M-plattor.

Vi levererade och installerade huvudbalken för utställningshall 7, som är ett 78 meter långt fackverk. Fackverket monterades av prefabricerade delar på installationsplatsen och lyftes upp med ett enda lyft. Ett galler väger mellan 60 och 80 ton. Totalt omfattade projektet 1 650 ton stål.

IDEAPARK KÖPCENTRUM OCH AUTOAREENA

I Lempäälä finns en av Nordens största köpcentrum på över 115 000 m2, som byggdes från år 2005 till 2006 och dess tillbyggnad på 15 000 m2 som stod färdig år 2019 och hyser bilaffären Ideapark Autoareena.

Teräselementti levererade köpcentrets stålram och fasader inklusive installation. För objektet använde vi Duetto 30A och Composer M-fasadfodringsplattor.

Teräselementti levererade Autoareena-tillbyggnadens stålram, fasad- och yttertakskonstruktioner samt ansvarade för planering, tillverkning och installation av objektets skal- och stålkonstruktion.

SANOMAHUSET

Sanomahuset är ett 12 våningar högt affärs- och kontorshus i centrum av Helsingfors. I byggnaden verkar bland annat mediekoncernen Sanoma Media Finland, som publicerar dagstidningen Helsingin Sanomat, som har Nordens största upplaga.

Teräselementti levererade och installerade Sanomahusets dubbelglasade fasader och mellanväggar i glas. Totalt 1 300 m2 glasväggar. Fasaden fodrades med Teräselementtis egen fasadprodukt, Composer M-plattor.

Projekt som vi har genomfört i Finland och utomlands

Se Teräselementtis portfolio över våra objekt i Finland och utomlands.

Om Teräselementti

Läs mer om Teräselementti på vår webbplats (finskspråkiga sidor)

KONTAKTA OSS

Mikael Rinne
Exportdirektör, Teräselementti Oy
tfn +358 405 398 057
mikael.rinne(at)teraselementti.fi

KONTAKTA OSS

Jani Nieminen
Projekt i Finland, Teräselementti Oy
tfn +358 44 042 2510
jani.nieminen(at)teraselementti.fi

SKICKA ETT MEDDELANDE

Du kan även kontakta oss och berätta mer om ditt projekt via vårt kontaktformulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.