Teräselementin toimintaa ovat ohjanneet aina laatu, turvallisuus ja vastuullisuus, ja olemme halunneet kehittää toimintaamme vuosi vuodelta entistä paremmaksi. Maailman johtava sertifiointiyritys Bureau Veritas Certification on auditoinut johtamisjärjestelmämme ja myöntänyt sille virallisen sertifioinnin. Sertifioinnit koskevat koko toimintaamme – teräshallien ja -rakenteiden, julkisivu- ja lasirakenteiden sekä julkisivutuotteiden suunnittelua, valmistusta ja asennusta, sekä varasto-, tuotanto- ja liiketilojen rakentamista.

ISO 45001:2018 -sertifikaatti on myönnetty Teräselementin työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmälle. Sertifikaatti antaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen toiminnallemme, ja kertoo, että olemme sitoutuneet läpi organisaation työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, riskien vähentämiseen työpaikalla ja terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden luomiseen. Sertifioinnin saaminen edellyttää muun muassa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden osallistumista sekä erinomaista riskien hallintaa ja mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen. Lisäksi painotetaan sitä, miten työterveys ja työturvallisuusasiat otetaan huomioon koko yrityksen liiketoiminnassa.

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 -sertifikaatti on myönnetty Teräselementin laadunhallintajärjestelmälle. Sertifioinnin perusteena on koko organisaation toimintaympäristö; laadunhallintajärjestelmien suunnittelun ja käytön sulautuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi yrityksen muun toimintaympäristön ja myös liiketoiminnan kanssa. Sertifioinnissa painotetaan myös prosessi- ja riskilähtöisyyttä, sekä erityisesti yrityksen johdon sitoutumista laatujohtamiseen. ISO 9001:2015 -standardi on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n uudistettu versio laadunhallintajärjestelmien standardista ISO 9001.

 

 

 

 

 

Tiedot standardien sisällöstä: www.sfs.fi

Jaa artikkeli somessa