Teräselementti

Teräshallin rakentaminen onnistuu varmasti

Toimitilan rakentaminen on iso projekti, joka kannattaa toteuttaa luotettavan kumppanin kanssa. Teräselementti toteuttaa yrityksellesi sopivan teräshallin tai hallilaajennuksen. Yrittäjänä voit keskityä huoletta omaan liiketoimintaasi.

Katso video Joros Oy:lle urakoimastamme hallin laajennuksesta.

Rakentaminen sujuu meidän kanssamme

Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tilakartoituksesta. Siksi hallihanke aloitetaan yhteisellä neuvonpidolla: selvitetään muun muassa tiedot tontista, tilan käyttötarkoitus, tilojen logistinen järjestys, pinta-ala ja toimitiloissa työskentelevien henkilöiden määrä. Arkkitehdin luonnoksen pohjalta projektipäällikkösi laskee projektille tarkan hinta. Kokonaistoimituksissa voimme huolehtia myös pääsuunnittelijan tehtävistä osana urakkaa.

Teemme yksityiskohtaisen ratkaisuehdotuksen, hyväksytämme ratkaisut tilaajalla, teemme suunnitelmat valmistusta ja asennusta varten sekä urakoimme hallin. Teräsrakenteet tehdään tehtaalla mahdollisimman valmiiksi, näin laatu pysyy hyvänä ja asennus käy sujuvasti. Halli saadaan nopeasti vesikattoon ja lämpimäksi. Julkisivujen verhousmateriaalit ovat vapaasti valittavissa ja usein julkisivuratkaisuihin sopivat parhaiten erilaiset Teräselementin omat, näyttävät julkisivutuotteet piilokiinnitysjärjestelmällä. Olemme yksi Suomen johtavista teräs- ja julkisivurakentajista.

Luovutuksesta alkaa 24 kuukauden takuuaika. Samassa yhteydessä annamme tilaajalle sopimuksen mukaiset laadunvalvonta-asiakirjat.

Hallirakentamisen helpot askeleet

Yrittäjän liiketoiminta sujuu, kun puitteet ovat kunnossa. Tarvitaan vain toimivat tilat tuotantoon ja myyntiin ja luotettava yhteistyökumppani hallin rakentamiseen. Teräselementti auttaa hallihankkeen ratkaisuissa alusta loppuun.

Toimitilaa etsivän tai sen rakennuttamista harkitsevan yrittäjän tyypilliset kysymykset liittyvät projektin aikatauluun ja hintaan. Omaa liiketoimintaa voit jatkaa ainatehokkaasti.

Yrittäjän ja sijoittajan lähtökohtatilanteet ovat usein erilaiset. Investoria ohjaa paljolti alueen vuokrataso, kun taas yrittäjälle tärkeintä on oma toiminta ja sen vaatima tila. Myös tontin sijainti on keskeinen tekijä. Tarpeiden analysointi ja tavoitteiden määrittely ovatkin tärkeitä ensi vaiheen töitä, kun hallihanke alkaa.

Tukevalle pohjalle

Kun tonttikaupat on tehty, ovat ajatukset rakentamisesta usein vielä jäsentymättömiä. Sparrausapu on tarpeen. Alkuvaiheen keskusteluissa kohteen suunnittelun vaiheet ja vaatimukset kirkastuvat sekä tilaajalle että urakoitsijalle. Ajatukset selkiytyvät, ja päästään yhteisymmärrykseen siitä mitä ollaan tekemässä.

Tarvekartoituksen tarkoituksena on siis kerätä kaikki asiaan liittyvä tieto luonnoksen tekemistä varten. Kun rakennus välkkyy mielessä käy joskus niin, että maapohja unohdetaan. Tontti on kuitenkin syytä tuntea. Jo luonnosta varten tarvitaan tiedot tontista, sen käyttötarkoitus ja pinta-ala. Jos tontin omistaja ei vielä ole teettänyt pohjatutkimusta, on asia hyvä hoitaa viimeistään luonnosvaiheessa. Myös rakennuslupa vaatii suunnitelmaa pohjarakentamisesta, ja virheelliset lähtökohtatiedot saattavat koitua kalliiksi.

Tarvekartoituksessa Teräselementti antaa tilaajalle asiantuntija-apua ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Tarvitaanko teknisiä tiloja, entä nostokapasiteettia tai väestönsuojaa? Jos rakennettavan hallin neliömäärä ylittää 1500, on väestönsuoja tarpeen. Mikä on suunniteltu henkilömäärä, mihin työntekijöiden sosiaalitilat sijoitetaan? Pohditaan myös kuinka paljon tarvitaan toimistotilaa ja mihin sijoittuvat ovet, ikkunat ja poistumistiet.

Hallittu hanke

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee hallin rakentamisessakin. Kun kohteen tarvittavat lähtötiedot ovat kasassa, tekee arkkitehti 3D-mallin ja pohjapiirustukset. Kolmiulotteinen luonnos havainnollistaa tilannetta ja tuo keskusteluun uutta puhtia. Hallihanke etenee hallitusti ja konkretisoituu kertaheitolla. Arkkitehdin rakennesuunnittelu on Teräselementin ainutlaatuista palvelua, joka tukee valmistusta.

Luonnoksia saatetaan tarvita useampia, ja jokainen korjauskierros vaatii muutamien viikkojen työpanoksen.  Teräselementin 3D-malli syntyy kuitenkin nopeasti ja joustavasti, sillä työhön käytetään valmiita pohjakuvia, joita muokataan asiakkaan tarpeen mukaan.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat piirustukset syntyvät samalla tehokkaalla tavalla. Teräselementti huolehtii asiakkaan niin toivoessa myös lupapapereista ja tuottaa niihin vaaditut dokumentit. Arkkitehtityöstä laskutetaan, mikäli hanke ei toteudu tai asiakas päätyy käyttämään toista yhteistyökumppania. Samassa yhteydessä voidaan sopia jo rakennuslupakuvien tekemiselle sitova hinta. Rakennuslupakuvien pohjalta tehdään sopimuksen mukainen suunnittelu. Hallitoimituksessa tämä tarkoittaa runkosuunnittelua sekä seinien että katon rakenteiden yksityiskohtien suunnittelua. Kokonaistoimitukseen voi sisältyä lisäksi maanrakennusten ja perustusten suunnittelu sekä koko talotekniikan suunnittelu.

Kun asiakas on hyväksynyt luonnoksen, voidaan tehdä lopullinen luonnos hinnoittelun pohjaksi. Sovitaan urakasta, jonka sisältönä voi olla esimerkiksi runko, vesikatto ja ulkoseinät tai KVR-urakka tai jotain siltä väliltä.

Kustannukset pidetään kurissa

Suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat huomattavan paljon kohteen hintaan. Näyttävät yksityiskohdat voivat olla kalliita, mutta upeaa ja yksilöllistä jälkeä saadaan aikaan myös kustannustehokkaasti. Asiakasta on siksi hyvä ohjata harkitsemaan valmistuksen ja asennuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoja.  Tilaaja ei maallikkona voi tietää kaikista kustannuksiin vaikuttavista seikoista.

Teräselementin valttina on läheinen yhteistyö tuotannon kanssa. Kun materiaalit ja tekniset ratkaisut tunnetaan, voidaan niitä hyödyntää jo suunnittelussa. Esimerkiksi sisäänkäynnin suunnitteleminen rakennukseen istuvaksi, on keskeistä. Joskus tilaajalla on selkeä visio siitä, miltä rakennuksen tulee näyttää. On myös niitä, jotka eivät ole huomanneet miettiä kohteen ulkonäköä lainkaan. Suunnitteluratkaisujen vertailu on vuoropuhelua ja hienosäätöä, jossa voidaan tehdä kompromissejakin.

Rakennuslupavaihe

Rakennusluvan hakuvaihe koettelee usein malttamattoman hallirakentajan mieltä. Lupaa joutuu odottelemaan joitakin kuukausia, isoilla paikkakunnalla ehkä kauemminkin. Odotus ei silti mene hukkaan, sillä hankkeen valmistelu on jo täydessä vauhdissa, vaikka työvaiheisiin päästään vasta myöhemmin. Esimerkiksi kantavien rakenteiden mitoitus on tehtävä nyt, jotta perustuksia voi ryhtyä tekemään heti luvan tultua.

Kohteen suunnitelma pitää myös käydä läpi rakennustarkastajan kanssa, ettei jälkeenpäin tule yllätyksiä. Teräselementti huolehtii tästäkin asiakkaan puolesta ja hoitaa yhteydenpidon rakennusvalvontaan. Yrittäjä voi käyttää odotusajan oman liiketoimintansa suunnitteluun.

Selkeys palkitsee

Kun vihdoin päästään rakentamaan, nimetään hallityömaalle teräsrakenteiden vastaavan työnjohtajan pätevyyden omaava työnjohtaja. Tämä tarkoittaa, että Teräselementti huolehtii työmaan vastaavasta mestarista, työmaan johtovelvollisuuksista, ja sovittaa aliurakoitsijoiden aikataulut yleisaikatauluun sujuvaksi. Kokonaistoimituksissa urakoitsija osallistuu myös viranomaiskatselmuksiin ja tarkastuksiin ja vastaa siitä, että katselmukset pidetään ajallaan.

Kerran kuukaudessa tai kahdessa pidetään tilaisuus, jossa asiakasta informoidaan työn etenemisestä. Kokouskäytäntö sovitaan etukäteen.

Kokonaisuuden hallinta on Teräselementille kunnia-asia. Kun hanke on hallussa arkkitehtisuunnittelusta valmistukseen, voi yrittäjä olla rauhallisin mielin. Sopimukseen kirjattu hinta pitää, eikä yllätyksiä tule. Alkuvaiheen tarvekartoituksessa on valmiiksi keskustelu kaikki, mitä tulee ottaa huomioon. Yksiselitteiset tarjousdokumentit takaavat, että asiakas näkee mitä tilaa ja saa juuri sen.

Kun rakennus luovutetaan asiakkaalle, saa hän myös sopimuksen mukaiset laadunvalvonta-asiakirjat. Luovutuksen jälkeen alkaa 24 kuukauden takuuaika. Halliprojekteissa luovutus tapahtuu ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Kokonaistoimituksissa Teräselementti huolehtii myös rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastuksesta, jonka jälkeen tilat ovat käyttövalmiit tuottavaan toimintaan.

Yrittäjän tarkistuslista

  • Tunne tonttisi. Pohjatutkimus on syytä tehdä ajoissa.
  • Varaa riittävästi aikaa tarpeiden ja toimintojen kirkastamiseen.
  • Valitse kustannustehokkaita ratkaisuja, kysy rohkeasti neuvoa.
  • Tee selkeä sopimus, josta ilmenee urakan koko sisältö, hinta ja aikataulu.
  • Varaudu odottamaan rakennuslupaa ja keskity silloin tulevan toiminnan terävöittämiseen.
  • Tutustu hankkeen etenemiseen säännöllisissä työmaakokouksissa.
  • Luota asiantuntijaan.

 

Luotettava yhteistyökumppani

Hallirakentamisessa jokainen yksityiskohta on tärkeää, mutta kokonaisuus ratkaisee. Kun rakennuksen käyttötarpeen mukaiset ratkaisut on määritelty, ollaan jo pitkällä ja suunnitelmassa on helppo pysyä. Perusratkaisut lyödään lukkoon arkkitehtisuunnittelussa ja niille perustuu myös urakan budjetti. Asiakas siis tietää mitä ostaa ja millä hinnalla.

Tilaajan rooli on rakennushankkeen käytännön töissä lopulta pieni. Hallin rakennuttaminen on asiakkaalle Teräselementin kanssa helppoa. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tilaaja keskittyä omaan liiketoimintansa.

Kärsivällisyyttä vaaditaan eniten alussa, sillä tarvekartoitukseen kannattaa varata aikaa. Sen jälkeen kaikki sujuukin sutjakkaasti.

– Tavoitteena on tehdä yhteistyösopimus, jossa on kirjattuna yhteinen pyrkimys kulkea rinnakkain luonnosvaiheesta luovutukseen. Toiveet täyttävä toimitila syntyy aina vuoropuhelussa asiakkaan kanssa, mutta me vastaamme siitä, että haaveet ja visiot konkretisoituvat käytännössä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi toimitilaksi, yksikönjohtaja Kirvesmäki vakuuttaa.

Send this to a friend