Turun Kaupunginteatterin laajennus toteutettiin alkuperäistä ilmettä kunnioittaen

Turun Kaupunginteatterin toiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1946, jolloin Turun teatteri sekä Turun Työväen Teatteri yhdistyivät yhdeksi teatteriksi. Teatterin tilat ovat perustamisen jälkeen vaihtuneet muutamaankin otteeseen, kunnes vuonna 1962 Aurajoen rantaan rakennuttu uusi teatteritalo otettiin käyttöön. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus peruskorjattiin, ja samalla siihen tehtiin laajennusosa vuonna 2017 valmistuneessa projektissa. Teräselementti vastasi julkisivurakentamisesta yhdessä projektinjohtourakoitsija Skanska Talonrakennus Oy:n ja LPR-arkkitehdit Oy:n kanssa.

Haasteita projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ei puuttunut, sillä hanke oli kokonaisuudessaan suuri ja monimuotoinen. Peruskorjauksen ala oli jopa 9500 m² ja toteutettu laajennusosa kaiken kaikkiaan 4700 m². Teatterirakennus on merkittävässä ja keskeisessä asemassa Turun kaupunkikuvassa, ja kun rakennus on vielä osittain museoviraston suojelema, piti ratkaisuissa ottaa huomioon useita tärkeitä seikkoja annetun budjetin raameissa.

Mutkatonta yhteistyötä hankkeen alkumetreiltä lähtien

Skanska Talorakennus Oy:n Varsinais-Suomen työpäällikkö Tom Laihi toimi Turun kaupunginteatterin hankkeessa paitsi työpäällikkönä myös vastaavana mestarina. Yhteistyön ensimmäisiä askelia Teräselementin kanssa otettiin vuoden 2015 loppupuolella, kun Teräselementti sai tarjouspyynnön Skanskalta. Kevään 2016 aikana käytiin neuvotteluita ja hiottiin yhdessä lopullista toteutusta.

”Saimme yhteistyön käyntiin hyvissä ajoin ennen urakan varsinaisten työvaiheiden aloittamista, minkä ansiosta meillä oli hyvin aikaa suunnitella ja kehittää yhdessä parhaita ratkaisuja hankkeeseen”, kertoo Laihi. Yhteistyö yritysten välillä ei ollut ensimmäinen laatuaan, sillä Teräselementti ja Skanska ovat toteuttaneet jo aiemmin yhdessä hankkeita niin julkisivurakentamisen kuin teräsrunkojen osalta.

Laihi kiittelee Teräselementin aitoa kiinnostusta ja paneutumista projektiin sekä hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen, miten julkisivulle valittu CorTen-seinäverhous sekä metalli-ikkunat saatiin toteutettua kustannustehokkaasti ja tyylikkäästi. Yhteistyö sujuikin hyvissä merkeissä, ja Laihi uskoo sekä Skanskan että Teräselementin oppineen monta arvokasta asiaa mittavan ja tavanomaisesta poikkeavan hankkeen aikana.

Suunnitelmasta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla

”Turun kaupunginteatterin hanke oli erityisen mielenkiintoinen jo siitäkin syystä, että pääsimme aloittamaan suunnitelmat puhtaalta pöydältä hankesuunnitelmasta alkaen”, taustoittaa arkkitehti SAFA Aleksi Myyryläinen LPR-arkkitehtien näkökulmaa hankkeesta. Myyryläinen toimi Turun Kaupunginteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen projektiarkkitehtina vetäen projektin läpi. Tilaajan ja käyttäjän kanssa yhdessä suunniteltu kokonaisuus lähtikin liikkeelle keskusteluista, joissa kartoitettiin asiakkaan toiveita, ja etenivät aina toivottuun lopputulokseen saakka.

”Tavoitteemme oli luoda ulkoasultaan yhtenäinen kokonaisuus alkuperäisen rakennuksen sekä laajennusosan kesken. Turun Kaupunginteatterin materiaaleina käytetyt Kupittaan savitiili sekä kupari toimivat inspiraationa laajennusosan CorTen-teräkselle. Laajennusosan ilmeestä haluttiin tyylikkään minimalistinen, ilman näkyviä räystäitä tai listoja”, kertoo Myyryläinen.

Suunnitelman mukainen ulkoasu oli ratkaisuna uniikki ja poikkesi tavanomaisesta merkittävästi. Haasteita asettivat muun muassa julkisivun lukuisat nurkat, läpiviennit sekä räystäättömyys, joiden toteuttamisessa Teräselementti pääsi osoittamaan ammattitaitonsa ja osaamisensa. Myyryläinen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen siihen, että Teräselementti lähti ennakkoluulottomasti viemään LPR-arkkitehtien suunnitelmaa eteenpäin omissa tuotantosuunnitelmissaan. Teräselementin asiantuntemuksen ansiosta detaljiikkaan ja ainevahvuuksiin tehtiin muutamia muutoksia alkuperäisestä, mutta mikä tärkeintä, toivottu minimalistinen tyyli saatiin säilytettyä, ja muun muassa räystäspellit saatiin sijoitettua alkuperäisen ajatuksen mukaisesti julkisivulevyjen taakse piiloon.

”Jo aiempi yhteistyömme Teräselementin kanssa Helsingin Musiikkitalon projektissa lupaili hyvää ja pystyimme luottamaan siihen, että olisimme työn lopputulokseen tyytyväisiä. Arvostan Teräselementin asennetta sekä kunnianhimoa toteuttaa projekteja. Sekä työprosessi että työn laatu oli Turun Kaupunginteatterin hankkeen kohdalla kiitettävällä tasolla ja lopputulos onkin todella onnistunut”, kiittelee Myyryläinen.

Lue lisää referenssit-sivulta!

Jaa artikkeli somessa