Teräselementin toimintaa ohjaavat laatu, turvallisuus ja vastuullisuus, ja olemme joka vuosi halunneet kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Maailman johtava sertifiointiyritys Bureau Veritas Certification on auditoinut johtamisjärjestelmämme ja myöntänyt nyt myös ympäristönhallintajärjestelmällemme ISO 14001:2015 -sertifikaatin. Jo aiemmin ISO-sertifikaatit on myönnetty Teräselementin työterveyden ja työturvallisuuden sekä laadunhallinnan johtamiselle.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. ISO 14001:2015 -sertifikaatti antaa toimintaamme kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen ja tavat menetellä ympäristönsuojelun periaatteiden mukaisesti sekä reagoida muuttuviin olosuhteisiin.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmämme kertoo, että ympäristöasiat otetaan koko yrityksemme toiminnassa huomioon järjestelmällisesti – pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Noudatamme ISO 14001 -standardin mukaisia ympäristötavoitteita, suojelemme ympäristöä estämällä ja lieventämällä toiminnassa syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä sitoudumme parantamaan yleisesti ympäristönsuojelumme tasoa.

Kaikki Bureau Veritas Certificationin myöntämät sertifioinnit koskevat koko toimintaamme: teräshallien ja -rakenteiden, julkisivu- ja lasirakenteiden sekä julkisivutuotteiden suunnittelua, valmistusta ja asennusta, sekä varasto-, tuotanto- ja liiketilojen rakentamista.

Teräselementti-ympäristönhallinnan-sertifikaatti-14001

Lue lisää Teräselementin toiminnasta ja muista meille myönnetyistä sertifikaateista >     

Lisää tietoa standardien sisällöstä: www.sfs.fi

Jaa artikkeli somessa